תקצירים לפוסטרים

ניתן להציג עבודת מחקר באנגלית ע"ג פוסטר.

מועד אחרון להגשת תקצירי ההצעות לפוסטרים הינו 14.4.15

מועד אחרון להגשת תקצירים עבר